Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Antysemityzm – stare i nowe uprzedzenia” - bezpłatny poradnik metodyczny

04.02.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

Ukazał się nowy poradnik metodyczny dla nauczycieli, będący częścią pakietu edukacyjnego do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie. Bezpłatny podręcznik zostanie przekazany nauczycielom, podejmującym tę tematykę w szkołach. Właśnie wydany poradnik pt. „Antysemityzm - stare i nowe uprzedzenia" zawiera między innymi: wykaz celów edukacyjnych, kluczowe pojęcia i wskazówki do realizacji ćwiczeń, a także podpowiedzi, jak reagować w przypadku zauważenia przejawów dyskryminacji. Na cały pakiet edukacyjny do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie, składają się również trzy tematyczne zeszyty ćwiczeniowe: „Historia antysemityzmu w Europie do 1945 roku", „Antysemityzm - ciągłe zmaganie?", „Uprzedzenia". Każda z części zawiera sześć dwustronicowych rozdziałów z materiałami faktograficznymi, ilustracjami oraz blok z ćwiczeniami dla uczniów.
Pakiet uzyskał rekomendację ministra edukacji narodowej, jako zalecany środek dydaktyczny do nauczania historii i społeczeństwa na poziomie szkoły podstawowej oraz historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.
Wersje elektroniczne pakietu można pobrać ze strony: Żydzi w Polsce. Nowy poradnik metodyczny opracowało wspólnie kilka instytucji i organizacji: Dom Anny Frank w Amsterdamie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie,  Stowarzyszenie Centrum Polsko- Niemieckie oraz promotor projektu Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Podręcznik jest do ściągnięcia tutaj.

Źródło: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu