Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Studia „Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust”

03.02.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Międzynarodowe  Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ogłaszają nabór na studia podyplomowe „Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust”.

Studia przeznaczone są dla humanistów (historyków, polonistów, katechetów). Mogą w nich uczestniczyć zarówno absolwenci studiów magisterskich jak i licencjackich.

Tematyka studiów obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Holokaustu, przyczyny powstania systemów totalitarnych, jak również zagadnienia z zakresu życia i kultury Żydów. Integralną częścią programu jest problematyka obecności Holokaustu i II wojny światowej w literaturze i sztuce. W trakcie kolejnych sesji studiów prezentowane są kwestie powstawania wszelkiego rodzaju uprzedzeń i zjawisk im towarzyszących, takich jak antysemityzm czy ksenofobia. Zjawiska te omawiane są w kontekście zachowań społecznych, będących konsekwencją instytucjonalizacji przemocy w strukturach państwowych, prześladowań i terroru w systemach totalitarnych.
 
Studia trwają trzy semestry. Opłata wynosi 1800 złotych.

Wymagane dokumenty, które kandydaci muszą złożyć do końca stycznia, to: kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów, podanie z prośbą o przyjęcie na studia z nagłówkiem: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie oraz krótki życiorys zawodowy. Dokumenty należy przesłać na adres:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim

Kwestionariusz osobowy można pobrać na tej stronie.