Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Młodzieżowa Nagroda im. Karola Wielkiego

02.02.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Parlament Europejski przedłużył termin składania zgłoszeń do konkursu o Europejską Nagrodę imienia Karola Wielkiego. Młodzieżowe projekty zgłaszać można do 16 lutego.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma na celu wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród młodych ludzi, jak również ich zaangażowania w integrację europejską. Nagrodę przyznaje się za projekty realizowane przez młodych ludzi, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej, dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

W konkursie biorą udział osoby lub grupy realizujące np. programy wymiany młodzieży, projekty internetowe w skali europejskiej oraz organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży. Oceniane są projekty już wdrażane; organizatorzy konkursu zastrzegają, że uprzywilejowane będą programy realizowane przez młodych ludzi z kilku krajów europejskich.

Narodowe jury wyłonią zwycięzców z poszczególnych krajów członkowskich do 14 marca 2008 roku. Spośród wyłonionych w ten sposób 27 projektów, 4 kwietnia 2008 roku wybrani zostaną zwycięzcy konkursu.

Za zajęcie pierwszego miejsca zostanie przyznana nagroda w wysokości 5.000 euro. Za drugie i trzecie miejsce – odpowiednio 3.000 i 2.000 euro.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 29 kwietnia w Akwizgranie (Aachen) w Niemczech.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
http://cyp.adagio4.eu/view/pl/rules.html

Zgłoszenie wysyłamy za pomocą odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie http://cyp.adagio4.eu/view/pl/form.html