Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Filmoteka Szkolna

02.02.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Materiały udostępniane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej mogą być z powodzeniem wykorzystane na lekcjach historii.

Do prawie 15 000 szkół w całej Polsce wysłane zostały pakiety płyt DVD zawierające ponad 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Filmy dobrane zostały do 26, zaproponowanych przez specjalistów od danego przedmiotu, tematów lekcji i zajęć pozalekcyjnych (j.polski, historia, wiedza o sztuce, wiedza o społeczeństwie).

Filmy te nie są ekranizacjami lektur ani zestawem najważniejszych osiągnięć polskiej kinematografii. To dzieła, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustrują poszczególne tematy, z punktu widzenia wiedzy o filmie. Przykładowo są to: Obserwacje codzienności, Siła symbolu, Rozdroża historii, Metafory prawdy czy Portret zbiorowości. Zestaw zawiera filmy tak znanych twórców jak m.in.: Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Marek Piwowski, Jan Jakub Kolski, Marcel Łoziński, Robert Gliński, Krzysztof Krauze, Krzysztof Zanussi.

Filmoteka szkolna a edukacja medialna - wystąpienie p. Agnieszki Odorowicz, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Źródło: vagla.pl

Do każdej płyty dostarczonej do szkół, dołączone jest opracowanie dla pedagogów. Ponadto na stronach internetowych programu, www.filmotekaszkolna.pl, oprócz materiałów pomocniczych dla uczniów, znajdują się również, dostępne dla nauczycieli, przykładowe scenariusze lekcji i propozycje scen do analizy filmowej. Dostępna jest także bibliografia oraz odnośniki do powiązanych z tematem zasobów internetowych.

Więcej informacji o programie oraz materiały dostępne dla uczniów i nauczycieli znaleźć można na stronie www.filmotekaszkolna.pl