Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Dotacje na projekty upamiętniające przełom 1989 r.

02.02.2009 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Dotację można uzyskać na działania związane z 20. rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały procesy demokratycznych przemian. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2009 r.

O granty ubiegać się mogą fundacje i stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną. Forma realizowanych projektów może być dowolna, jednak powinny być one oryginalne i skierowane do jak najszerszego grona odbiorców. Organizatorzy zachęcają, by w ramach planowanych działań odnajdywać osoby, które współtworzyły wydarzenia sprzed 20 lat, i przywracać ich naszej pamięci.

Fundacja planuje przyznanie ok. 12 dotacji w wysokości ok. 25 000 zł. organizacjom działającym w różnych regionach Polski. Dotacje mogą być wykorzystane w okresie od 1 kwietnia do 30 października 2009 roku.

Z dotacji można pokryć wszelkie koszty niezbędne do realizacji projektu. Dodatkowy wkład nie jest wymagany, jednak jeśli planowane jest finansowanie z innych źródeł, informacja o tym powinna znaleźć się w schemacie budżetu projektu.

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę przede wszystkim pomysł na działanie, jego niestandardowość i zasięg oddziaływania oraz realistyczny plan realizacji i racjonalny budżet.

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną do 28 lutego na adres instytucje@batory.org.pl (liczy się data wysłania wiadomości).

Formularz wniosku pobrać można na stronie www.batory.org.pl