Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

27.01.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

„Zachować pamięć" to temat konkursu dla młodzieży na najciekawsze polsko-niemieckie projekty historyczne. Konkurs ogłosiła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).
Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży został zorganizowany po raz trzeci.

- W naszym konkursie najważniejsze jest to, aby młodzież się ze sobą spotkała i wspólnie zorganizowała jakiś projekt historyczny. To jest klucz - wyjaśniła Aleksandra Milewska z PNWM.
- To może być np. wspólnie napisany pamiętnik dotyczący historii dziadków, którzy walczyli w II wojnie światowej, wspólna wycieczka do Auschwitz, wizyta w parlamencie niemieckim w Berlinie i w Sejmie w Warszawie, która jakoś będzie związana z wspólną historią. Młodzież może także np. nakręcić film dotyczący lokalnej historii miejscowości, z której pochodzą - tłumaczyła Milewska.
Jak dodała, PNWM co roku finansuje 3,5 tys. polsko-niemieckich projektów tworzonych przez młodzież. - Chodzi nam o to, żeby wyłuskać te najlepsze projekty - zaznaczyła Milewska.
W konkursie może wziąć udział polsko-niemiecka młodzież w wieku od 12 do 26 lat, która od 1 stycznia do 31 października 2009 r. zorganizuje wspólny projekt dotyczący polsko-niemieckiej historii. Warunkiem konkursu jest także złożenie do PNWM wniosku o dofinansowanie projektu.
Jak powiedziała Milewska, wymagany jest wspólny udział polskiej i niemieckiej młodzieży. Można zgłaszać również projekty z udziałem krajów trzecich.
- Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest historia, ponieważ jest ona jednym z najczęściej poruszanych zagadnień wśród tysięcy projektów wspieranych rokrocznie przez PNWM - powiedział dyrektor zarządzający PNWM Paweł Moras.
- Od wspólnego badania przeszłości rodzinnych miast po gorące dyskusje na marginesie osobistych wspomnień - wspólna przeszłość jest nieodłącznym elementem dialogu młodego pokolenia po obu stronach Odry. Dzięki takim projektom młodzi ludzie uczą się patrzenia z różnych perspektyw na dzieje własnego i innych narodów oraz zrozumienia dla nich - mówił.
Jak podkreślił, konkurs jest również związany z rocznicami w 2009 r., które w polsko-niemieckim kontekście mają szczególne znaczenie. - W ten sposób chcemy uczcić pamięć o II wojnie światowej, Powstaniu Warszawskim, posiedzeniu Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego czy też przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - powiedział Moras.
Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się wiosną 2010 roku, podczas posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży. Nagroda główna to 4000 euro, po 2000 euro dla polskiego i niemieckiego partnera projektu.
PNWM została utworzona w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały jej swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. PNWM jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją, która posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej.

Żródło: onet.pl (PAP)