Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

60 lat temu powołano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

27.01.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

RWPG była narzędziem polityki ZSRR, dzięki któremu w jeszcze większym stopniu Kreml kontrolował pod względem gospodarczym i politycznym państwa członkowskie.
Decyzja o utworzeniu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej została podjęta z inicjatywy władz sowieckich na spotkaniu z przedstawicielami rządów państw "demokracji ludowej", które odbyło się w Moskwie w dniach 5-8 stycznia 1949 roku. Stronę polską reprezentowali na nim Hilary Minc i Eugeniusz Szyr.
W kolejnych latach do RWPG przystąpiły Albania (1949), NRD (1950), Mongolia (1962), Kuba (1972) i Wietnam (1978). Status obserwatorów miały Chiny i Korea Północna. Członkami stowarzyszonymi zostały Jugosławia (1964), Finlandia (1973), Meksyk (1975) i Irak (1975).

Vojtech Mastny w książce "Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia" pisał: „Nowa organizacja, która miała konkurować z planem Marshalla, stanowiła raczej jego karykaturę niż replikę. Sam Stalin wykazał brak wiary we własne dziecko, przez całe życie traktując je jak pustą formę, a do eksploatacji swoich państw zależnych wykorzystywał przymusowe porozumienia dwustronne, które nie zawierały wydumanych założeń o partnerstwie. Ostatecznie pozwoliło to Związkowi Sowieckiemu wywieźć od nich warte około czternastu miliardów dolarów dostawy, które przeznaczył na własną odbudowę - tyle samo, ile Stany Zjednoczone w ramach planu Marshalla przekazały na odbudowę swoim sojusznikom".

Oceniając powstanie i działalność RWPG prof. Andrzej Garlicki w „Historii 1939-1997/98. Polska i Świat" pisał: "Był to od początku twór kaleki, bo w związku z niewymienialnością walut krajów członkowskich RWPG można było zawierać jedynie umowy dwustronne, co było i przedtem możliwe. Gospodarki krajów RWPG miały charakter autarkiczny - czyli dążono do samodzielności w wytwarzaniu wszystkich potrzebnych towarów. Stało to w sprzeczności z ideą podziału pracy, co mogło nadać sens RWPG, ale nigdy nie zostało zrealizowane. Uzgadnianie planów gospodarczych było fikcją. Natomiast RWPG stanowiło dość wygodny instrument podporządkowywania ZSRR pozostałych krajów".
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej rozwiązana została na mocy porozumienia podpisanego 28 czerwca 1991 roku w Budapeszcie.

Żródło: Nauka w Polsce