Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Nowa biografia Kazimierza Moczarskiego

20.01.2009 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Ksiązka o autorze „Rozmów z katem", przygotowana przez Annę Machcewicz, ukaże się 21 stycznia br. . W nowej biografii Kazimierza Moczarskiego, autorka wykorzystała nieznane dotąd źródła, m.in. IPN-owską teczkę Moczarskiego oraz wspomnienia przyjaciół. Najbardziej znany epizod życia Kazimierza Moczarskiego to 255 dni, które spędził w jednej celi z Juergenem Stroopem, oprawcą warszawskiego getta. Owocem ich rozmów są opublikowane w 1977 roku „Rozmowy z katem" - zdaniem Leszka Kołakowskiego - „najlepszy portret autentycznego hitlerowca, który do samego końca trwał przy swoim makabrycznym credo; był przekonany, że powodem przegrania wojny przez hitlerowców był fakt, iż byli oni zbyt dobrzy i nie dość zdecydowani w wykorzenianiu szkodliwych tendencji w Niemczech".
Książka Machcewicz to pierwsza pełna biografia Moczarskiego, której autorka podejmuje wyzwanie pokazania także życia prywatnego swojego bohatera. „Chciałam zdjąć Moczarskiego z pomnikowego piedestału, pokazać człowieka z krwi i kości, dowiedzieć się co myślał i czuł w momentach wyborów, spróbować je zrozumieć" - deklaruje Machcewicz w przedmowie. Kazimierz Moczarski urodził się 21 lipca 1907 roku w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studiował dziennikarstwo, odbył także ponad roczną służbę wojskową w Batalionie Rezerwy Piechoty nr 9 w Berezie Kartuskiej. Czas okupacji przeżył w Warszawie angażując się w działalność AK. Jako członek Związku Akcji Zbrojnej AK i brał udział w akcjach zbrojnych, następnie kierował Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim.
Po zakończeniu wojny Moczarski, jako członek AK, na 11 lat trafił do komunistycznych więzień. Od 2 marca do 11 listopada 1949 roku, przebywał w jednej celi wraz z Juergenem Stroopem, hitlerowskim oficerem odpowiedzialnym za zagładę getta warszawskiego. Sam Moczarski otrzymał wyrok śmierci, który ostatecznie został jednak zmieniony na karę dożywotniego więzienia. W czasie odwilży stalinowskiej w 1956 roku Moczarki został uniewinniony i uwolniony. Pracował potem jako dziennikarz m.in. w „Kurierze Polskim". Zmarł 27 września 1975 roku.
Książka „Kazimierz Moczarski. Biografia" ukaże się nakładem wydawnictwa Znak.
Źródło: Nauka w Polsce