Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Międzynarodowy projekt dotyczący przełomu 1989

09.01.2009 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Z okazji dwudziestolecia przełomu Towarzystwo im. Edyty Stein, we współpracy z partnerami z Niemiec, Czech oraz Słowacji przygotowuje międzynarodowy projekt przygotowania wystawy o czasach przełomu 1989.

W Dreźnie, Wrocławiu, Pradze i Bratysławie cztery grupy studentów będą zajmować się badaniem wydarzeń roku 1989, ich historii oraz skutków. Efekty ich pracy będą zaprezentowane na tablicach w przestrzeni publicznej miasta oraz na wystawach.

Intensywna wymiana doświadczeń z zespołami studentów z innych krajów oraz wspólne określenie pytań badawczych pozwoli wyjść badaczom poza ramy perspektywy krajowej. Szczególny nacisk położony będzie na podobieństwa i różnice w różnych krajach oraz spojrzenie młodych ludzi na czasy, których sami nie doświadczyli.
Projekt ten, który został opracowany w międzynarodowym teamie, daje możliwość nie tylko zdobycia praktycznych umiejętności w prowadzeniu badań, opracowaniu danych i przygotowaniu prezentacji, ale także jest szansą wzięcia udziału w przedsięwzięciu ze studentami z innych krajów, którzy spotkają się w celu omówienie wyników na seminariach w Pradze, Wrocławiu i Dreźnie.

Do współpracy przy projekcie Towarzystwo im. Edyty Stein poszukuje studentów historii, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, architektury, historii sztuki i kulturoznawstwa oraz innych kierunków, którzy interesują się historią wydarzeń 1989 roku.

Zaletą będzie znajomość historii najnowszej oraz wiedza o Polsce współczesnej, doświadczenie w badaniach, tworzeniu wystaw lub publicystyce. Wymagana jest także znajomość angielskiego lub niemieckiego, samodzielność w pracy oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole, jak również gotowość poświęcenia czasu na pracę
w projekcie od stycznia do września 2009 roku.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) w formie elektronicznej proszę przesyłać do 27 grudnia na adres Paulina.poznanska@edytastein.org.pl, dodatkowe informacje dostępne także pod tym adresem.
Projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Tagi: