Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Porozmawiajmy - Europejskie debaty o wartościach”

07.01.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

W ramach projektu „Porozmawiajmy - Europejskie debaty o wartościach” Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zorganizowała w grudniu trzy debaty regionalne połączone z konferencjami metodycznymi dla nauczycieli.

Pierwsza z debat odbyła się 16 grudnia 2008 r. w Synagodze im. Ryfki i Zalmana Nożyków w Warszawie (ul. Twarda 6), druga 17 grudnia 2008 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (ul. Kościuszki 5a), trzecia - 18 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 18).


Debata w Radomiu

Celem projektu „Porozmawiajmy - Europejskie debaty o wartościach” jest propagowanie dialogu międzykulturowego i rozmów o wartościach, jako procesu umożliwiającego poprawę umiejętności funkcjonowania w środowisku, w którym współistnieją różne tożsamości kulturowe. W całej Polsce przeszkolona przez zespół Fundacji młodzież prowadziła otwarte debaty wokół tematyki wartości. Kulminacją projektu były trzy debaty regionalne.

Publikacja przygotowana w ramach projektu „Porozmawiajmy - Europejskie debaty o wartościach”: opublikowane materiały, które są poszerzeniem wydanych już przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego tekstów omawiających podstawowe zagadnienia etyki żydowskiej. Niniejsza publikacja zawiera teksty dotyczące różnorodnych wartości, sposobu ich definiowania, jak i prowadzenia wokół nich dyskusji. Aby nauczyciele mogli jak najlepiej przygotować młodzież do prowadzenia rozmów o tak zwanych „Ważnych Sprawach”, zostały również opracowane specjalne scenariusze zajęć i wskazówki metodyczne. Pobierz PDF.

Źródło: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, POLIN