Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Projekt „Szkoła dialogu”

07.01.2009 | środa | Udostępnij na Facebooku

„Szkoła Dialogu” to projekt edukacyjny przygotowany przez Fundację Forum Dialogu między Narodami, którego celem jest zwiększanie wrażliwości i świadomości młodych ludzi w  kwestiach społeczeństwa wielokulturowego,  uprzedzeń rasowych i etnicznych, antysemityzmu. W inicjatywie wzięło udział 15 warszawskich liceów.

Jak informuje strona Fundacji, projekt „Szkoła dialogu” oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. W czasie naszych zajęć stwarzamy przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy, z którymi często trudno nam się zmierzyć. Dialog polsko-żydowski jest szalenie istotny zarówno ze względu na naszą wspólną przeszłość, jak i wzmacnianie postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia. Warsztaty są znakomitym przygotowaniem do spotkań z młodzieżą żydowską czy programów wymiany młodzieży z Izraelem.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty „Antysemickie napisy”. Zajęcia miały na celu zwrócić uwagę uczniów na przejawy antysemityzmu i rasizmu oraz zachęcić do aktywnego przeciwstawiania się wszelkiej dyskryminacji w swoim otoczeniu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom uczniowie mogli możliwość wejścia w rolę Żydów odwiedzających Polskę, co pozwoliło im na spojrzenie na rzeczywistość z punktu widzenia osoby, przeciw której skierowane są antysemickie napisy i rysunki na murach miast i miasteczek.

Uczestnicząc w inicjatywie Fundacji Forum Dialogu między Narodami uczniowie poznawali historię polskich Żydów, odkrywając przestrzeń nieistniejącej już żydowskiej części Warszawy. Odwiedzili m.in. cmentarz, teren getta oraz Pragę. Lekcje historii w przestrzeni miasta połączone z grami miejskimi.

Źródło: NGO, Gazeta.pl, FDmN