Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Projekt badawczy Epitafium-21”

19.12.2008 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Około 120 uczniów z 20 radomskich szkół (sześciu szkół podstawowych, trzech gimnazjów i 11 szkół ponadgimnazjalnych) pomoże w dokumentowaniu najstarszych nagrobków na cmentarzach Radomia.

Młodzież zwykle wysyła się do porządkowania cmentarza. To będzie natomiast przygoda badawcza. Udział w tym projekcie będzie miał szczególną rolę edukacyjną, uczniowie poznają kawałek historii nie tylko Radomia, zaznajomią się z pojęciami z zakresu architektury, będą mieli poczucie, że uczestniczą w czymś ważnym, co potem zostanie utrwalone - zaznacza Wieczorek. Zebrane przez uczniów materiały zostaną bowiem potem opracowane i przygotowane do publikacji. W okolicach Wszystkich Świętych w przyszłym roku komitet chce zorganizować wystawę zdjęć oraz wydać broszurę.

Projekt realizowany jest w grupach uczniowskich, które będą pracować pod nadzorem nauczyciela w ramach zajęć pozaszkolnych. Młodzi ludzie mają robić zdjęcia, wypełniać arkusze weidencyjne i odczytywać napisy na nagrobkach. Projekt jest na bieżąco konsultowany z radomską delegaturą służb konserwatorskich.

Źródło: radom.pl