Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Projekt i konkurs edukacyjny „PRL bez złudzeń”

15.12.2008 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

„PRL bez złudzeń” to nazwa programu edukacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Internowani.pl. Program ten składa się z  prezentacji multimedialnych dotyczących aspektów życia społecznego, politycznego i gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Oprócz prezentacji, które stanowią centrum programu, w pakiecie „PRL bez złudzeń” zostały umieszczone: skrypty prezentacyjne, komentarze historyczne oraz zdjęcia.

Program edukacyjny skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – realizowany na terenie województwa wielkopolskiego. „PRL - bez złudzeń” może być materiałem podstawowym zajęć lekcyjnych lub stanowić materiał dodatkowy.

„PRL bez złudzeń” może być zastosowany nie tylko na lekcjach historii, ale również na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie czy przedsiębiorczości. Szczególną rolę odgrywają zdjęcia, pochodzące ze zbiorów naszego stowarzyszenia. Liczne tabele i schematy sprawiają, że odbiorca zapamiętuje najważniejsze informacje.

W ramach programu edukacyjnego „PRL bez złudzeń” zorganizowany został także konkurs „Poszukiwani - odkryj nieopowiedzianą historię”. Uczniowie wielkopolskich szkół pisali prace na temat: Poszukiwani - odkryj nieopowiedzianą historię. Odszukaj i opisz działalność osób, których postawa w okresie komunizmu potwierdzała wartości:  wolności, solidarności, demokracji. Jakie znaczenie w historii Twojej miejscowości i regionu  miała ta działalność? Wyniki kończącego się już konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia.

Więcej informacji o wydawnictwie multimedialnym „PRL bez złudzeń” znaleźć można na stronie internowani.pl

Tagi: