Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs „Odważmy się być wolnymi”

11.12.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Muzeum Historii Polski ogłasza III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Odważmy się być wolnymi”.

Projekt edukacyjny „Odważmy się być wolnymi” ma formę ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i liceów). Bohaterami trzeciej już edycji mają być osoby zasłużone dla niepodległości Polski działające w latach 1939 – 1945.

W konkursie wziąć mogą udział zespoły złożone z prowadzącego (nauczyciela, opiekuna lub innej osoby pełnoletniej) i członków (młodzieży szkolnej). Każdy zespół może liczyć maksymalnie trzech członków (plus prowadzący).

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie, należy do 28 lutego 2009 r. przesłać do MHP formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.muzhp.pl) i oczekiwać na potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

W trakcie poprzednich edycji do jury dotarło ponad tysiąc prac realizowanych przez kilkuosobowe zespoły. Muzeum publikuje nagrodzone prace w formie wydawnictwa/biuletynu. Dla zwycięzców przewidziane są także atrakcyjne nagrody.

Wszelkie informacje związane z konkursem uzyskać można także pod adresem email: gabriela.sierocinska@muzhp.pl oraz beata.wolszczak@muzhp.pl.