Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Międzynarodowy projekt dotyczący przełomu 1989

10.12.2008 | środa | Udostępnij na Facebooku

Z okazji rocznicy przełomu 1989 Towarzystwo im. Edyty Stein, we współpracy z partnerami z Niemcy, Czech oraz Słowacji planuje przygotowanie we Wrocławiu wystawy.

W Dreźnie, Wrocławiu, Pradze i Bratysławie cztery grupy studentów będą zajmować się badaniem wydarzeń roku 1989, ich historii oraz skutków. Działania realizowane będą w ramach akcji zainicjowanej przez Towarzystwo im. Edyty Stein, we współpracy z partnerami z Niemcy, Czech oraz Słowacji.

Do współpracy przy projekcie Towarzystwo im. Edyty Stein poszukuje studentów historii, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, architektury, historii sztuki i kulturoznawstwa oraz innych kierunków, którzy interesują się historią wydarzeń 1989 roku.

Jak przekonują organizatorzy, intensywna wymiana doświadczeń z zespołami studentów z innych krajów oraz wspólne określenie pytań badawczych pozwoli wyjść badaczom poza ramy perspektywy krajowej. Szczególny nacisk położony będzie na podobieństwa i różnice w różnych krajach oraz spojrzenie młodych ludzi na czasy, których sami nie doświadczyli. Efekty ich pracy będą zaprezentowane na tablicach w przestrzeni publicznej miasta oraz na wystawach.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) w formie elektronicznej wysyłać można do 20 grudnia na adres Paulina.poznanska@edytastein.org.pl. Dodatkowe informacje dostępne są także pod tym adresem.

Zaletą kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie znajomość historii najnowszej oraz wiedza o Polsce współczesnej, doświadczenie w badaniach, tworzeniu wystaw lub publicystyce. Wymagana jest także znajomość angielskiego lub niemieckiego, samodzielność w pracy oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole, jak również gotowość poświęcenia czasu na pracę w projekcie od stycznia do września 2009 roku.

Źródło: NGO.pl