Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

O Polakach ratujących Żydów

08.12.2008 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

IPN przygotował tekę edukacyjną o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny. Znalazły się w niej scenariusze lekcji dla nauczycieli, wybór tekstów dla uczniów oraz karty przedstawiające Polaków ratujących Żydów podczas II wojny. Materiał zostanie rozesłany do 12 tys. szkół w całej Polsce.

Do tek dołączone zostały również karty przedstawiające m.in. lokalizację gmin żydowskich w przedwojennej Polsce, miejsca pomocy udzielanej Żydom przez Polaków, akty prawne wydawane przez hitlerowców przeciw Żydom, a także zdjęcia Polaków udzielających pomocy oraz miejsc ukrywania Żydów.

Teki są kolejną odsłoną kampanii, która ma na celu uświadomienie społeczeństwu prawdy o warunkach okupacji niemieckiej, o Polakach ratujących Żydów oraz Polaków pochodzenia żydowskiego. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut Pamięci Narodowej.

www.zyciezazycie.pl

Tagi: