Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności
15.09.2005 | czwartek
Autorka w precyzyjnie udokumentowanej książce ukazuje historię Gułagu...
 |  1  |  …  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |