Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności
29.01.2014 | środa

Ośrodek KARTA uruchomił stronę internetową Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego (MAB) www.mab.org.pl, która stawia sobie za cel wspomaganie niezależnych organizacji oraz ...

22.04.2013 | poniedziałek

Nabór uczestników do międzynarodowego projektu o tematyce historyczno-medialnej „Odra – Oder – Odra: rzeka jako miejsce pamięci II Wojny Światowej“. Opracowanie wywiadów ze ...

09.06.2012 | sobota

Program ma na celu popularyzację postaci Jana Karskiego poprzez włączenie lekcji o nim do programów szkół polonijnych. Na stronie www.JanKarski.org znajduje się ...

17.01.2012 | wtorek

Czeskie Centrum w Warszawie prezentuje wystawę czeskich historyków i nauczycieli szkół średnich „Razem / przeciwko sobie? Rok 1968 w Czechosłowacji i Polsce”.

09.01.2012 | poniedziałek

W związku z 50. rocznicą istnienia Amerykańskiego Korpusu Pokoju (AKP) i 10. rocznicą zakończenia działań Korpusu w Polsce, Ośrodek KARTA realizuje projekt, mający na celu udokumentowanie działalności AKP w Polsce. ...

17.10.2011 | poniedziałek

Do 15 stycznia 2012 szkoły i organizacje młodzieżowe z Niemiec, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Izraela mogą przedstawiać projekty z wnioskami o ich dofinansowanie. Tematem projektów w 2012 jest przeszłość i ...

16.09.2011 | piątek

Prezentujemy film Laureatów I nagrody zespołowej w XV edycji konkursu „Historia Bliska”, rodzeństwa — Erwina Ciulkiewicza i Oskara Ciulkiewicza, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z ...

 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  22  |