Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności
Internet
26.01.2016 | wtorek

Ośrodek KARTA organizuje bezpłatny, e-mailowy kurs wideo pt. Archiwa Społeczne dla początkujących, który obejmie 4 ważne kwestie: digitalizacja, przechowywanie, kwestie prawne, udostępnianie, i odbędzie się w ...

Internet
12.01.2016 | wtorek

Sieć Archiwów Społecznych ma za zadanie wzmocnić i aktywować istniejące już więzy współpracy między organizacjami prowadzącymi archiwa społeczne oraz reprezentować środowisko na zewnątrz. Regulamin ...

Varia
12.01.2016 | wtorek

Zachęcamy wszystkie organizacje identyfikujące się z ideą archiwistyki społecznej do podpisywania Karty Zasad – jest to rodzaj wzajemnej rekomendacji – całego środowiska dla archiwów społecznych, ...

Media
14.12.2015 | poniedziałek

Jeśli chcielibyście wiedzieć, „co to jest archiwum społeczne” i „jak nagrywać relacje świadków historii”, obejrzyjcie te filmy! Zachęcamy również do szerokiego wykorzystania, ...

Internet
11.12.2015 | piątek

Na stronie Ośrodka KARTA została opublikowana prezentacja Rok 1945. Między wojną a podległością

Projekty
30.09.2015 | środa

Trwa rekrutacja nauczycieli do projektu pt. Opowiem ci o wolnej Polsce dotyczącego historii mówionej.

Varia
07.08.2015 | piątek

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce organizują IX edycję nagrody im. ...

 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  241  |