Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności
Wydarzenia
24.06.2016 | piątek

Informujemy, że proces przyjmowania prac zakończył się zgodnie z planowanym terminem.

Publikacje
07.03.2016 | poniedziałek

Poznaj wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego, który wypracowany został w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Celem działań grupy projektowej było ...

Wydarzenia
17.02.2016 | środa

Ośrodek KARTA ogłasza XIX edycję konkursu HISTORIA BLISKA dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce pod tytułem HISTORIA BLISKA – NIEODKRYTA, NIEOPOWIEDZIANA, NIEWYSŁUCHANA… 

Internet
17.02.2016 | środa

Już w marcu Ośrodek KARTA udostępni program komputerowy pod nazwą Otwarty System Archiwizacji (OSA). OSA to DARMOWY program do opracowania zbiorów archiwalnych - dla organizacji pozarządowych, bibliotek, ...

Internet
26.01.2016 | wtorek

Ośrodek KARTA organizuje bezpłatny, e-mailowy kurs wideo pt. Archiwa Społeczne dla początkujących, który obejmie 4 ważne kwestie: digitalizacja, przechowywanie, kwestie prawne, udostępnianie, i odbędzie się w ...

Internet
12.01.2016 | wtorek

Sieć Archiwów Społecznych ma za zadanie wzmocnić i aktywować istniejące już więzy współpracy między organizacjami prowadzącymi archiwa społeczne oraz reprezentować środowisko na zewnątrz. Regulamin ...

Varia
12.01.2016 | wtorek

Zachęcamy wszystkie organizacje identyfikujące się z ideą archiwistyki społecznej do podpisywania Karty Zasad – jest to rodzaj wzajemnej rekomendacji – całego środowiska dla archiwów społecznych, ...

 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  241  |