Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności
24.11.2016 | czwartek

25 listopada o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20, Warszawa) odbędzie się spotkanie wokół publikacji „Katzbach - obóz widmo. Powstańcy warszawscy w Zakładach Adlera we Frankfurcie ...

07.03.2016 | poniedziałek

Poznaj wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego, który wypracowany został w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Celem działań grupy projektowej było ...

30.10.2014 | czwartek
Dzięki dofinansowaniu prenumeraty kwartalnika „Karta” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa ...
04.08.2014 | poniedziałek

Szukasz inspiracji na warsztaty o prawach człowieka i mniejszości? Chcesz podejść do tych tematów w nowy sposób? Zobacz 8 scenariuszy zajęć wypracowanych przez młodych aktywistów z międzynarodowej ...

20.05.2014 | wtorek

Muzeum Historii Polski oraz Fundacja Węzły Pamięci we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie i SIW Znak mają zaszczyt zaprosić na spotkanie dyskusyjne pt. Węzły pamięci niepodległej Polski, ...

27.01.2014 | poniedziałek

Jeśli wyrażasz poparcie dla idei łączenia edukacji o prawach człowieka i na ich rzecz z edukacją historyczną oraz vice versa, podpisz apel "Dawać świadectwo i działać!" opracowany 

27.12.2012 | czwartek

W styczniu 2013 ukaże się czwarta publikacja w serii wydawniczej Z Archiwum Historii Mówionej pt. Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944. Broszura jest montażem fragmentów pochodzących z ponad 60 ...

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  35  |