Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Projekty
24 października 2015 roku zebrali się w Warszawie przedstawiciele archiwów społecznych z całej Polski. W I Kongresie Archiwów Społecznych, zorganizowanym przez Ośrodek KARTA we współpracy z...
Prezentowany jest konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem projektu, w którego ramach powstał konspekt, było połączenie wizyty w miejscu pamięci z edukacją na rzecz praw...
Konspekt edukacyjny ma na celu łączenie edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. Charakter tematyczny oraz układ (przebieg) zajęć niejako narzuca jego realizację w z góry...
Poprzez różne metody (ćwiczenie warsztatowe, dyskusja, metody teatralne, praca z tekstem) uczestnicy poznają „kobieca twarz historii”, a także dostrzegają prawo i potrzebę kobiet do obecności w...
Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W...
Aktualności
07.01.2019 | poniedziałek
Ośrodek KARTA zwraca się do wszystkich osób, które towarzyszą jego działaniom, do swoich Przyjaciół, Partnerów, Sympatyków ...
22.11.2018 | czwartek
Muzeum Lidice organizuje konkurs pod nazwą Lidice dla XXI wieku, którego XIV. edycja rozpocznie się w styczniu 2019 roku dla uczniów i studentów w ...
22.11.2018 | czwartek
W ostatnich dniach Księga Stulecia Niepodległości - nasza najważniejsza tegoroczna publikacja - trafiła do 1200 gminnych bibliotek.
11.06.2018 | poniedziałek
Przedłużenie terminu konkursu RÓWIESNICY NIEPODLEGŁEJ do 30 września
05.12.2016 | poniedziałek
Powstała publikacja o Salonie Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego
System ochrony praw człowieka jest strukturą złożoną. Istotne jest dokładne zrozumienie jak dzieli się on w zależności od współrzędnych geograficznych, a także w ramach ...
Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów ...
Terror – istota władzy sowieckiej, jeden z trzech głównych jej filarów, na równi z kłamliwą propagandą i możliwością zrobienia szybkiej kariery przez ...
21 października 2013 r. zapadło niezwykle istotne dla Polski orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie tzw. „skargi katyńskiej” . ...