Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Metodologia
zbieranie relacji świadków (oral history)
badanie historii lokalnej
badanie historii rodzinnej
rekonstrukcja wydarzeń
rekonstrukcja biografii