Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Metodologia
praca z wykorzystaniem internetu
przeprowadzenie dyskusji
praca w podgrupach
organizacja debat publicznych
współtworzenie portalu