Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Metodologia
przeprowadzenie dyskusji
wizyta w miejscu pamięci
kontekstualizacja źródeł
ustalanie współczesnych odniesień do historii
praca w podgrupach