Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
gra z podziałem na role
praca w podgrupach
analizowanie fragmentów tekstów, filmów, zdjęć
dyskusja